zene   

Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraestje

2018. szeptember 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 IDŐPONT 19:30
 HELYSZÍN Budapest Music Center
 CÍM 1093 Budapest, Mátyás utca 8.
Dukay Barnabás művei egy és két zongorára:
Rondino, amely a szívhez szól;
Magnificat;
… és örvendezik a lelkem üdvözítő Istenemnek, …
 
Messiaen: Visions de l’Amen / Ámen-látomások két zongorára
 
Bevezetőt mond: Kránitz Mihály teológiai professzor
 
A regisztráció lezárult!!!!

Messiaen: Visions de l’Amen / Ámen-látomások két zongorára
I. Amen de la Creation (A Teremtés ámenje)
II. Amen des etoiles, de la planete a l’anneau (A csillagok és a gyűrűsbolygó ámenje)
III. Amen de l’Agonie de Jesus (Jézus haldoklásának ámenje)
IV. Amen du desir (A vágy ámenje)
V. Amen des Anges, des Saints, du chant des oiseaux (Az angyalok, a szentek, a madarak énekének ámenje)
VI. Amen du Jugement (Az Ítélet ámenje)
VII. Amen de la Consommation (A beteljesülés ámenje)

Messiaen: Visions de l’Amen
a szerző jegyzete
 
Messiaen: Visions de l’Amen (a szerző jegyzete )
 
Az „Ámen” szó négy különböző értelmet kaphat:
 
- Ámen, legyen! A teremtés igéje.
- Ámen, engedelmeskedem, elfogadom. Legyen meg a Te akaratod!
- Ámen, az óhajtás, a vágy szava: bár lehetnél az enyém, s én a Tiéd!
- Ámen, elvégeztetett, minden mindörökké helyére került, a Paradicsomban elhangzott ige.
 
Mindezt kiegészítettem azoknak a teremtményeknek az életével, akik puszta létezésükkel mondanak áment, s így próbáltam a szó oly változatos gazdagságát hét zenei látomásban kifejezni.
 
I. Amen de la Creation (A Teremtés ámene)
A „Legyen!” ámene. „Szólt az Úr: Legyen világosság! És lőn világosság!” (Genezis) Az 1. zongora kettős ritmikai orgonapontot játszik harangjáték stílusban, nem-megfordítható ritmusokban, minden ismétlésnél augmentált vagy diminuált hangértékekkel. A 2. zongora széles, ünnepélyes akkordjai szólaltatják meg a Teremtés motívumát, a mű főtémáját. A darab egyetlen folyamatos crescendo. A legteljesebb pianissimótól indul, annak az ősködnek a rejtelméből, melyben ott búvik a fény lehetősége és minden harangszó, amely ebben a fényben reszket – a fény s következésképpen az Élet.
 
II. Amen des etoiles, de la planete a l’anneau
(A csillagok és a gyűrűsbolygó ámenje)
Brutális, vad tánc. Heves örvényben kavarognak a csillagok, a napok és a sokszínű gyűrűjű Szaturnusz. „A csillagok vidáman ragyognak helyükön, de ha az Úr szólítja őket, azt felelik: Ámen, itt vagyunk!” (Báruk könyve) A 2. zongora mutatja be a bolygók táncának témáját. 1. kidolgozás: az 1. zongora polimodális kavargása közepette a 2. zongora variálja a témafej öt hangjának ritmusát és hirtelen ugrásokkal
váltogatja a regiszterét. 2. kidolgozás: a témafej leválik, egyenes és ellentétes mozgás. 3. kidolgozás: a témafej az 1. zongorán ritmus-orgonaponttal, a 2. zongorán váltakozó regiszterekben jelenik meg. Ezt követi a bolygók táncának variált visszatérése. Mindezek a változatos mozgások a bolygók életét idézik, s azt a bámulatos szivárványt, amely a Szaturnusz forgó gyűrűjének színeit adja.
 
III. Amen de l’Agonie de Jesus (Jézus haldoklásának ámene)
Jézus szenved és sír: „Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy kiigyam, legyen akaratod szerint!” (Máté evangéliuma) Elfogadja, legyen meg a Te akaratod, ámen. Jézus magára marad az Olajfák hegyén, halálának gondolatával szembesül. A zenében három motívum jelenik meg. 1) Az Atya átka, mely a világ bűnét sújtja; azt a bűnt, amelyet e pillanatban Jézus képvisel. 2) Egy kiáltás, ritmikai és kifejezésbeli egység: „felütés–hangsúly–végződés”. 3) Négy hangból álló, szívet tépő panasz, komplementer ritmusokban. Végül a Teremtés témája idéződik fel. Hosszú csend – amit csak néhány lüktetés szakít meg – jeleníti meg a szenvedés óráit; kimondhatat-lan gyötrelem ez, melyet csekély mértékben érzékeltet csupán a véres verejték.
 
IV. Amen du desir (A vágy ámene)
A vágy két témája. Az első lassú, extatikus: mélységes gyengédségre vágyódik; már a paradicsomi enyhület illata érződik benne. A második végletekig szenvedélyes; a lelket kínzó szerelem szaggatja, amely testi vonásokat kap (lásd az Énekek éneké-ben); valójában azonban nincsen benne semmiféle testiség, nem más, mint a szeretetszomj tetőpontja. A záró rész nagy megnyugvást hoz az első téma hangjaival. A két fő szólam mintegy feloldódik, s végül nincs jelen más, mint a Menny harmonikus csendje.
 
V. Amen des Anges, des Saints, du chant des oiseaux
(Az angyalok, a szentek, a madarak énekének ámene)
A szentek tisztaságának éneke: ámen. A madarak harsány vokalizálása: ámen. „Az angyalok mind arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent, mondván: ámen.” (Jelenések könyve) Előbb az angyalok és a szentek dísztelen, rendkívül tiszta éneke hangzik fel, majd a „középrész”, a madarak éneke, amelyben csillogóbb zongora-stílus kap helyet. Igazi csalogány-, rigó-, pinty- és poszátahangok szólnak, kavarog-nak örvénylő, mosolygós kórusban. Majd visszatér a szentek éneke, három lépcsős ritmus-kánonban, nem-megfordítható ritmusképletekkel. Rövid coda következik
madárhangokkal.
 
VI. Amen du Jugement (Az Ítélet ámene)
Három jéggé dermedt hang, a bizonyosság harangszava. Valójában most én mondom az áment. „Távozzatok színem elől, ti átkozottak!” (Máté evangéliuma) Az átkozottak mindörökre úgy maradnak. Szándékosan kemény és rövid darab.
 
VII. Amen de la Consommation (A beteljesülés ámene)
A beteljesülés, a Paradicsom. A megdicsőültek fényességes harangjátéka. „Világosságról világosságra” (Példabeszédek könyve). Ámen. A 2. zongora átveszi a Teremtés akkordokban felépített témáját, és hosszú dicsőítő korállá alakítja. Az 1. zongora mintegy körülöleli a másodikat (a legmélyebb és a legmagasabb regiszterek együtt szólnak) csillogó, sziporkázó akkordjainak és ritmusainak szüntelen harang-szavával, egyre sűrűbb ritmus-kánonjaival: az Apokalipszis drágakövei pendülnek, zördülnek, táncolnak, beszínezik és beillatozzák az Élet világosságát.
 
A „Visions de l’Amen”-t két zongorára képzeltem és írtam, úgy, hogy mindkét hangszertől a maximális erőkifejtést és nagyon különböző hangzásokat vártam el. Az első zongorának jutottak a ritmikai nehézségek, az akkordfürtök, mindaz, ami virtuóz, elbűvölő és a hangminőséghez kötődik. A második zongorára bíztam a legfontosabb melódiát, a tematikus elemeket, mindazt, ami az érzelemmel és erővel kapcsolatos.
 
Olivier MESSIAEN
(Jancsó Júlia fordítása)
 HELYSZÍN Budapest Music Center
 CÍM 1093 Budapest, Mátyás utca 8.
TÉRKÉP
 TELEFON (1) 216 7894
KERESŐSZÓ
Klukon, Ránki, BMC, zongora, koncert, Dukay, Messiaen, Ámen, Kránitz Mihály, regisztráció
Impresszum Adatkezelési szabályzat Ars Sacra © Minden jog fenntartva.