előadás

Kapunk tárva, a szívünk még inkább

2018. szeptember 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 IDŐPONTOK 2018.09.15. 11:00 óra (szombat)
2018.09.15. 14:00 óra (szombat)
 HELYSZÍN Betegápoló Irgalmasrend Szent István Kápolna, Veli bej fürdő
 CÍM 1023 Budapest, Frankel Leó utca 54.
„Íme víz fakad a templom küszöbe alatt” Ezekiel 47.1
A Császárfürdői Szent István kápolna Hild József tervei alapján 1844-ben épült a csatlakozó kórházépülettel együtt.
Utunk az Irgalmasok Veli bej fürdőjében folytatódik, mely titokzatos fürdőt, Szokollu Musztafa építtette 1574-ben

Üzemeltető tulajdonosa, a Betegápoló Irgalmasrend, 1841-ben a Császárfürdőt újjáépítette, és régi, Nepomuki Szt. Jánosról nevezett kápolnáját lebontotta. Hild József (1789-1867) tervei alapján a csatlakozó kórházépülettel együtt 1843-ban kezdték meg a mostani kápolna építését, s ez a fürdővel egyidőben 1844-re el is készült. Aug. 8-án a kápolnát Szt. István király tiszteletére Fechtinger Domonkos belvárosi esperesplébános szentelte fel. 1870-ben a város az utca szabályozása miatt le akarta bontani a kápolna bejárati portikuszát, az Irgalmasrend kérésére azonban elálltak az épület megcsonkításától. 1944-ben a háború során a főhomlokzat déli sarka a timpanon egy részével leomlott, ezt később téglából falazták vissza. 1957-ben a belsőteret renoválták és Szövényi Géza tervei szerint kifestették. A megrokkant portikusz szerkezetét Heincz László restaurálta. 1959-60-ban Pfannl Egon irányításával homlokzatát helyreállították. Kis középtornyos klasszicista homlokzatának hangsúlyos része a bejáratot keretező dóroszlopos előcsarnok. Ennek lépcsőin át jutunk az oblong alaprajzú, egyetlen cseh-boltozattal fedett kápolnatérbe. Az előtérből nyílik a Lourdes-i barlang, 1957-ben készült vasrácsajtóval. A bejárattal szemközti falon az 1977-es átalakítás óta Borsos Miklós (1906-1990) remekműve látható: a megfeszített Üdvözítő anyjával és a szeretett tanítvánnyal, Szt. Jánossal. A szentségház adoráló angyalai, a négy evangélista portréja, az oltáron és az ambón lévő rézdomborítások – az Utolsó vacsora és a Jákob kútja-jelenet – valamint az oldalfalakon függő keresztút képei szintén az ő alkotásai. Az oltár vörösmárvány tömbje Szt. Márk, István és Menyhért kassai vértanúk csontereklyéit rejti magában. Az Oltáriszentség jelenlétét gránátalmába foglalt örökmécsek jelzik (a gránátalma az Irgalmasrend szimbóluma). A régi oltárkép, mely most a baloldali falon látható, 1845 körül készült olajfestmény; Szt. Istvánt ábrázolja, amint koronáját Szűz Máriának felajánlja. (A kép egyúttal az 1806-ban létrehozott Császárfürdő Kegyes Alapítvány létesítőjének, Marczibányi Istvánnak és Majthényi Máriának is emléket állít, a város szegény betegeinek az ügyét felkaroló hitvespár védőszentjeinek ábrázolása által.) 1994. augusztus 7-re, a kápolna felszentelésének 150. évfordulójára, elkészült az új orgona. A toronyban egy harangocska függ.
 HELYSZÍN Betegápoló Irgalmasrend Szent István Kápolna, Veli bej fürdő
 CÍM 1023 Budapest, Frankel Leó utca 54.
TÉRKÉP
 TELEFON (30) 996 7255
 KAPCSOLAT Palotás Eszter
(30) 996 7255
palotas.eszterirgalmas.hu
www.irgalmasrend.hu
KERESŐSZÓ
Veli bej, Irgalmasrend, Hild József
Impresszum Adatkezelési szabályzat Ars Sacra © Minden jog fenntartva.